Hensikten med Trådløs Bedrift er å gjøre din bedrift mer tilgjengelig for kunder. Ved å bytte ut fasttelefonene med en mobiltelefon gjør vi akkurat dette. Hovednummeret til bedriften består, men samtaler vil håndteres på en helt ny måte.

Bli kjent med Trådløs Bedift på TB-skolen!