Hensikten med Trådløs Bedrift er å gjøre din bedrift mer tilgjengelig for kunder. Ved å bytte ut fasttelefonene med en mobiltelefon gjør vi akkurat dette. Hovednummeret til bedriften består, men samtaler vil håndteres på en helt ny måte.

Grupper og køer

Mest sannsynlig er du del av en gruppe eller en kø. I en gruppe kan flere være medlem og man kan selv styre tilgjengeligheten sin ved å logge ut og. Sitter du opptatt eller ikke rekker å ta telefon vil samtalen hoppe videre. Det samme gjelder for kø. Forskjellen på disse to tjenestene er hva som skjer hvis ingen tar telefon. I en gruppe blir kunden viderekoblet direkte et annet sted i systemet, f.eks. en svarer. I en kø kan kunden bli stående og vente på svar.
 

Sette over samtaler

Dette gjøres ved hjelp av mobilens meny. Etter å ha besvart innkommende anrop setter du denne på vent ved hjelp av menyen på mobilen, som regel under valg. Ring opp mottaker/den du skal sette over til og når denne svarer, velger du overfør/sett over i menyen for å overføre samtalen. Du kobles automatisk fra samtalen idet du setter over.

For iPhone og Android
Her må du aller først starte med å lage en egen kontakt som du kan kalle hva du vil. Denne må ha telefonnummer 4. Ingenting mer. Du kan om du vil lagre denne på hjemskjermen så du alltid vet hvor den er.

 1. Besvar samtale.
 2. Sett samtalen på hold/vent
 3. Ring opp den du skal sette over til.
 4. Finn så frem kontakten du lagret i stad og ring til den.
 5. Samtalen blir satt over!Til Symbian S60 og Windows Mobile 6.5 så finnes det en sett over app som kan lastes ned via TBweb. Foreløpig ingen apps til verken iPhone, Android eller Windows Phone 7 pga begrensninger i operativsystemene.

Windows Phone 7.5
Her er oppskriften på hvordan TB-brukere får setter over på WP7.

 1. Besvar innkommende samtale
 2. Sett innkommende samtale på vent/hold samtalen
 3. Legg til samtale
 4. Tast 19299+telefonnummer. (På enkelte håndsett må man taste 19299+0047+mobilnummer)
 5. Ring
 6. Trykk Tilbake-knappen på telefonen
 7. Hent frem tastaturet
 8. Tast 4
 9. Trykk Ring

Det kan være avvik fra rutinen fra telefonmodell til telefonmodell.

Bedriftsvar

Det er viktig at alle ansatte leser inn sin egen personsvarmelding. Personsvar gjør deg tilgjengelig selv om du sitter opptatt i en samtale eller ikke har mulighet til å ta telefonen. Ønsker du ikke å følge opp dine personsvarmeldinger må du allikevel lese inn en velkomstmelding som gir kunden muligheten til å taste 1. Se hvordan du bruker personsvar.
 

Kortnummer

Kortnummer er et tresifret mobilnummer som tildeles hver ansatt. Det kreves ingen konfigurasjon på telefonene. Kortnummer brukes istedenfor telefonnummer, for at det skal gå fortere å ringe opp din kollega. Kortnummer kan kun brukes innen din bedrift, det er ikke mulig for kunder eller andre utenfor bedriften å ringe dette.
 

Inn- og utlogging fra din mobil

 • Melde inn: *102# <ring ut>

 • Melde ut: *101# <ring ut>
   

Køstatus

 • "Tapt" anrop betyr: Innringer har ringt på en eller flere mottagere og lagt på

 • "Avbrutt" anrop betyr: Innringer har lagt på før det har ringt på en mottakers telefon

 • "Utløpt på tid" betyr: Innringer har gått til utgangen av køen. Hvis dette har skjedd etter 0 sekunder betyr det at ingen var innmeldt.
   

Mobil Sekretær

Tjenesten er laget for deg som ofte sitter i møter og ønsker å styre inngående anrop bedre. Innringer får nøyaktig tidspunkt for når du er ferdig. Aktivitetene styres fra en egen applikasjon, internett på mobilen eller Outlook.

Har du noen gang glemt å slå av lyden i viktige møter? Med Mobil sekretær kan du styre hvilke telefonnumre som skal slippe i gjennom og hvilke tilbakemelding andre innringere skal få, blant annet når du er tilgjengelig igjen. Det betyr at du får din egen automatiske sekretær

Mobil sekretær er inkludert på alle Trådløs Bedrift abonnement, men må aktiveres. Kontakt forhandler eller ring kundesenteret på 05051 for å komme i gang med tjenesten.

 • Se en film som viser hvordan Mobil sekretær fungerer.
 • Logg deg inn på Trådløs Bedrift Web for å laste ned Mobilsekretær plug-in for Outlook.
   

Feilsøking

Innmeldte medlemmer mottar ikke anrop fra kø/gruppe:

Når man legger til en ny bruker i kø / gruppe så må denne personen meldes ut og inn for at systemet skal forstå riktig status. Pass på å melde ut og inn nye deltagere i kø / gruppe


Samtaler bryter

Det kan være flere årsaker til dette. Vanligvis har det med innstillingene å gjøre.

 1. En god huskeregel er: Antall ringesekunder i kø = Antall ringesekunder pr.mottager * antall medlemmer. På denne måten unngår man at samtalen går til utgang før den rekker å ringe på alle mottagere.

 2. Et anrop kan kun ringe på ca. 7 ledige mottagere etter hverandre. Dette har med "timeout" i nettet å gjøre. Det vil si at et anrop kan bare pågå i 3 min. sammenhengende, etter den tid vil det brytes. Pass på at løsningen ikke er satt opp slik at man risikerer å ha over 5 brukere ledige.

 3. Har medlemmet i køen 3G aktivert på telefonen kan dette påvirke slik at mottageren ikke får inn samtalen, eller det ringer veldig kort tid.
   

Feilmelding "anmodning avvist" ved Sett over

Dette er et kjent problem på Nokia telefoner, og ikke et nettverksproblem. Dette kan løses ved at man bruker menyen på telefon (velg og overfør).


Visningsnummeret på brukerer/wat vises ikke når man ringer ut

En årsak til dette kan være feil i innstillinger, eller SIM-kort som ikke støtter visning. Gamle SIM-kort har generelt problemer med å takle ny tb-funksjonalitet og dette burde også sjekkes ved andre problemer.


Brukeren er utlogget av systemet, men mottar fortsatt samtaler via kø/gruppe

Trådløs Bedrift "serveren" kalt IN registrerer ikke ut- og innmeldingen riktig når kommandoen kommer fra mobiltelefonen. Løsningen er å melde brukeren ut og inn via tb-web.